EDUROAM KAPSAMA ALANI
Eduroam kapsama alanı, Dedekorkut kampüsü içerisinde bütün binalarda ve Meslek Yüksekokulu kampüsündede aktif haldedir.